Polityka Prywatności

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Polityka prywatności i plików cookies

Skoro trafiłeś do tej zakładki, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych w Sieci. Wiedz, że dbam o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych.

Szanując Twój czas, przygotowałem dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeżeli podstawowe informacje okażą się dla Ciebie niewystarczające, poniżej znajdziesz szerszy opis, w którym wyjaśniam, jak obchodzę się z powierzonymi mi przez Ciebie danymi osobowymi.

I. Podstawowe informacje

 1. Administratorem danych osobowych na stronie https://kursy.akademiasprzedazy.pl jestem ja, czyli: Mateusz Tajak. Możesz się ze mną skontaktować w każdej chwili z wykorzystaniem adresu e-mail: mateusz@salesgeek.pl
 2. Pamiętaj, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane mi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki wyraziłeś zgodę.
 3. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z mojej pomocy.
 4. Dbam o należytą ochronę Twoich danych osobowych, gwarantując Ci, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który wyraziłeś zgodę, przechowywane w bezpieczny sposób oraz nieudostępniane podmiotom trzecim, jeżeli nie wyraziłeś na to zgody.
 5. Zapisując się na newsletter lub dokonując zamówienia, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną bezpieczne i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 6. Korzystam z narzędzi analitycznych, opisanych poniżej, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin serwisu takich jak Google Analytics. Wykorzystuję też narzędzia takie jak Facebook Pixel i Google AdWords, które pozwalają wyświetlać Ci reklamy.
 7. Podobnie jak ma to miejsce niemal na każdej stronie internetowej, ja również wykorzystuję pliki cookies.

II. Administrator

Administratorem danych osobowych strony internetowej: https://kursy.akademiasprzedazy.pl, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Mateusz Tajak Teligi 3A/94, 30-835 Kraków NIP 738-210-67-28
Dane kontaktowe: e-mail: mateusz@salesgeek.pl

III. Twoje uprawnienia

Twoje dane osobowe są przetwarzane w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalejRODO.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu, w jakim przetwarzane są te dane:

 1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
 2. Prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO), 
 3. prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 7. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 9. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraziłeś taką zgodę – zgodę możesz wycofać w każdej chwili, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pamiętaj, że zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponuję oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na podany powyżej adres e-mail i podasz dane pozwalające na Twoją identyfikację w moich bazach danych.

IV. Cele, w jakich przetwarzam Twoje dane osobowe

 1. Newsletter/Zapis na listę mailingową

Zapisując się do newslettera lub na listę mailingową, przekazujesz mi swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub listy mailingowej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera lub listy mailingowej.

Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera lub listy mailingowej, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera lub listy mailingowej, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje zaprzestanie przetwarzana Twoich danych w tym celu. Rezygnacja z otrzymywania newslettera lub mailingu nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera lub mailingu, co stanowi mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w mojej bazie newsletterowej lub mailingowej, jak również zażądać zaprzestania ich czynnego przetwarzania, rezygnując z otrzymywania newslettera lub mailingu.

2. Zamówienia i wystawianie faktur VAT

Zamawiając jakikolwiek produkt, podajesz mi dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku, gdy produkt zamawiasz jako przedsiębiorca również nazwę firmy oraz NIP). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust.1 lit. b RODO), wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej oraz spełnienia innych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń, lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. Mam obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury VAT.

W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

3. Reklamacje 

Składając reklamację lub odstępując od umowy (jeżeli dotyczy) przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie numer rachunku bankowego, a w przypadku, gdy produkt zamawiasz jako przedsiębiorca również nazwę firmy oraz NIP).

Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej oraz należytego rozparzenia i obsługi zgłoszonych roszczeń, lub w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy, co stanowi mój uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. W przypadku danych zawartych w reklamacjach nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

4. Kontakt 

Kontaktując się ze mną, podajesz mi przynajmniej swój adres e-mail. To od Ciebie zależy, czy w treści maila lub formularza kontaktowego podasz mi dodatkowe dane. Podanie adresu mailowego jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać ze mną kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą do przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną jest mój uzasadniony interes prawny w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą z niej wynikać. W przypadku, gdy z treści korespondencji nie wynikają żadne potencjalne roszczenia, jest ona usuwana po 30 (trzydziestu) dniach od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie przekazane w formularzu kontaktowym lub wysłane mailowo.

Masz prawo żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz możesz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest moim interesem (np. ochrona przed roszczeniami).

5. Komentarze

Dane przekazane podczas dodawania komentarza, jak adres e-mail i imię,  wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. lit. a RODO). Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia i przeniesienia. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

6. Rejestracja na stronie

W przypadku udostępnienia formularza rejestracyjnego podajesz swoje dane osobowe niezbędne do założenia konta i świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu i na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas posiadania przez Ciebie konta na stronie, a w przypadku zakupu produktu lub usługi również zgodnie z pkt 2 (Zamówienia i wystawianie faktur).

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane udostępnione przez Ciebie w panelu konta oraz zażądać ich przeniesienia.

 1. Media społecznościowe. 

Przetwarzam Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z moich kont w mediach społecznościowych. W takim przypadku mogę przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, wizerunek w ramach zdjęcia profilowego, czy treść komentarzy. 

Powyższe dane są przeze mnie przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO) w sytuacji, gdy zamieszczasz komentarze na moich kontach w mediach społecznościowych, a także mojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szczególności, gdy prowadzę działania marketingowe na moich kontach lub prowadzę statystyki.

Mogę również przetwarzać informacje, które mi przesyłasz przez czat lub w wiadomościach prywatnych (cele przetwarzania danych w tym zakresie zostały wskazane w pkt 4 (Kontakt).

Dodatkowo na mojej stronie są wykorzystywane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, czy LinkedIN. Wyświetlając moją stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Dodatkowo, jeżeli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. 

Żeby dowiedzieć się więcej, na temat przetwarzania Twoich danych przez zewnętrznych usługodawców zapoznaj się z ich politykami prywatności:

 1. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 2. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 3. Linkedin – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv .

V. Powierzenie przetwarzania i przekazywanie danych osobowych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecam wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania strony internetowej. Podmioty, którym zlecam przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Konkretne podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych, to:

 1. Zenbox Sp. z o.o. siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Dąbrowskiego 7 lokal 6, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492191021 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. The Rocket Science Group, LLC z siedzibą w Atlancie, adres: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do newslettera,
 3. MailerLite Limited Legal code 689826 Ground Floor, 71 Lower Baggot Street Dublin 2 D02 P593, Ireland – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do newslettera,
 4. Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu wystawienia faktury w razie zakupu przez Ciebie oferowanego przeze mnie produktu.

Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie odpowiednich umów innym podmiotom trzecim zajmującym się świadczeniem usług w zakresie dostarczania oprogramowania, przechowywania i szyfrowania danych, firmom hostingowym, profesjonalnym firmom wspomagającym procesy księgowe, operatorom pocztowym i kurierom, kancelariom prawnym lub podatkowym, a także przekazywane organom w celu wykonania obowiązków prawnych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google LLC  z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook, Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google LLC I Facebook, Inc. przystąpiły do programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield), która na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w zakresie podmiotów nią objętych.

VI. Logi serwera

Korzystając z mojej strony internetowej, przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest moja strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, których używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

VII. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie internetowej wyświetlona została Ci informacja o stosowaniu na niej plików cookies. Akceptacja komunikatu oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookies, które wymagają tej zgody. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Wykorzystuję również cookies podmiotów zewnętrznych:

 1. Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizy dla optymalizacji strony,
 2. Google Ads (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji mojej strony internetowej,
 3. Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania mojej strony internetowej w serwisie Facebook,
 4. Disqus (wydawca: Disqus Inc., 717 Market St. San Francisco, CA 94103) – w celu obsługi komentarzy na blogu.

Google Analytics. 

Moja strona wykorzystuje pliki cookies, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Google LLC (cookies podmiotów trzecich) w związku z korzystaniem przeze mnie z oprogramowania Google Analytics. Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony. Za pomocą tego oprogramowania nie identyfikuję użytkowników strony, a korzystanie z niego odbywa się wyłącznie w celach statystycznych. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje dane użytkowników dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Aktywowałem anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.

Stosowanie  Google Analitycs w przypadku zbierania danych uznawanych za dane osobowe oparte jest w moim prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony, tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.

Dane o użytkownikach i zdarzeniach, powiązane z plikami cookies są przechowywane przez Google Analytics na serwerach Analytics przez okres 180 (stu osiemdziesięciu) dni. Po zakończeniu okresu, przechowywane dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Google Ads

Wykorzystuję system reklamowy Google Ads do tworzenia kampanii remaretingowych. Remarketing umożliwia wyświetlanie reklam dotyczących moich produktów użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili moją stronę internetową. O tym jak działa wyświetlanie reklam poprzez usługę Google Ads możesz więcej przeczytać tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

W ramach Google Ads korzystam ponadto z usługi śledzenia konwersji. Google Ads umieszcza plik cookie do śledzenia konwersji (zwany plikiem cookie konwersji) na twardym dysku komputera użytkownika w następstwie każdego kliknięcia przez użytkownika na reklamę dostarczaną przez Google. Takie pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkownika. Wejście przez Ciebie na określone podstrony mojej strony internetowej umożliwia Google LLC i mnie stwierdzenie, że zostałeś przekierowany na takie strony po kliknięciu na reklamę.

Dane uzyskane w wyniku zastosowania plików cookies konwersji są przeze mnie używane dla celów sprawozdawczości statystycznej. Takie dane statystyczne informują o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę dostarczaną przez Google LLC i otworzyli stronę internetową zawierającą znacznik śledzenia konwersji. Nie otrzymuję jednak żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. Ponadto nie jestem w stanie powiązać otrzymanych danych z konkretnymi użytkownikami. Dane te przetwarzam na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W ramach Google Ads używane jest profilowanie.

Możesz dostosować reklamy w sieci reklamowej Google poprzez zmianę ustawień reklam (w tym zablokowanie wybranych reklam) na stronie: https://www.google.com/settings/ads. Dokładna instrukcja jak tego dokonać dostępna jest pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0 . Jednakże nawet jeśli wyłączysz personalizację reklam, w dalszym ciągu możesz oglądać reklamy oparte np. na Twojej ogólnej lokalizacji (na podstawie adresu IP), rodzaju przeglądarki oraz wyszukiwanych słowach.

Facebook Pixel 

Używam narzędzi marketingowych udostępnianych przez Facebook Inc., w ramach których mogę kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Zaimplementowany na stronie tzw. Facebook Pixel umożliwia mi automatyczne gromadzenie anonimowych informacji o korzystaniu przez Ciebie ze strony. Szczegółowa informacja o tym, jak Facebook wykorzystuje dane użytkowników dla własnych celów dostępna jest na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Stosowanie Facebook Pixel jest oparte na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Disqus

Stosowanie systemu do obsługi komentarzy Disqus wiąże się z używaniem plików cookies firmy Disqus Inc., która może wykorzystywać informacje przechowywane w tych plikach cookies dla własnych celów marketingowych. Przetwarzanie danych przez Disqus Inc. odbywa się  zgodnie ze polityką prywatności, którą akceptujesz przy rejestracji konta w tym serwisie. Więcej na temat wykorzystywania przez Disqus Inc. plików cookies możesz przeczytać na stronie internetowej: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

VIII. Zmiana polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności oraz wersje archiwalne zawsze będą znajdować się na mojej stronie internetowej.

Copyright © 2020 Akademia Sprzedaży